לייעוץ ראשוני ללא התחייבות פנו אלינו

אישור כיבוי אש להיתר בניה

אישור כיבוי אש להיתר בניה – מה צריך לעשות בכדי לקבל אותו?

כל מבנה חדש או בניית תוספת למבנה קיים יש לאשר אל מול הרשויות המתאימות תוך קבלת היתר בניה. החוק קובע חובת קבלת היתר מתוך מטרה ברורה להבטיח את בטיחות הדיירים ושלמות המבנה. שמירה על בטיחות אש חיונית לשמירה על בטיחות המבנה. בהתאם לכך, כל מבנה המיועד למגורים, שימוש ציבורי או פעילות עסקית, נדרש לעמוד בתקנות כיבוי האש הקבועות בחוק. אישור כיבוי אש להיתר בנייה ניתן רק לאחר שמתבצעת במבנה בדיקה מקצועית מדוקדקת.

מהו היתר בנייה?

היתר בניה הוא רישיון אותו יש לקבל מהוועדה לתכנון ובנייה ברשות המקומית הרלוונטית. על מנת לקבל את היתר הבניה יש להגיש מסמך מקצועי בו מתוארים בפירוט כל השינויים הנערכים במבנה, פרטי האדריכל האחראי לתוכניות ומעורבות של מהנדסים. בנוסף, יש להגיש גם שרטוט מקצועי של המבנה עם חישוב השטח הקיים וחישוב התוספות למבנה.

איך מקבלים אישור כיבוי אש להיתר בניה?

מעורבות של יועץ בטיחות באש חיונית כבר מהשלבים הראשונים לתכנון הפרויקט. היועץ מנחה את האדריכל והמהנדסים כיצד לתכנן נכון את אמצעי הבטיחות וסידורי הכבאות הדרושים בכל מבנה על פי חוק. קבלת אישור כיבוי אש להיתר מחייבת עריכת תכנית בטיחות אש המפרטת תכנון מערכות אש במבנה, דרכי מילוט במקרה של שריפה, גישה למקום לכבאיות ועוד.

עם כל הגשת בקשת אישור כיבוי אש להיתר בניה נפתח תיק ברשות הכבאות וההצלה הארצית, אל התיק מצורפת חוות הדעת של יועץ בטיחות האש. כעת מועבר התיק לעיון ואישור של מפקח מורשה מטעם הרשות הארצית והרשות המקומית. זהו השלב בו נבחנת ההתאמה בין מערכות גילוי האש וציוד כיבוי האש בהם בחרתם לבין התנאים במבנה.

מתי ניתן אישור?

אישרו כיבוי אש להיתר יינתן רק במקרים בהם המערכות והציוד בהם בחרתם אכן מכסים באופן מלא את המתחם כולו, ומספקים הגנה ראויה מפני סכנת שריפה. במקרים בהם מתגלים ליקויים יוחזר התיק אל יועץ האש עם הערות ודרישה לביצוע שינויים. רק כאשר יתוקנו הליקויים, יועבר התיק לאישור מחדש ויונפק אישור כיבוי האש הנחוץ למתן היתר בניה. 

מערכות זיהוי האש של חברת מיגון אלקטרוניקה בע"מ עונות לדרישות של רשות הכבאות וההצלה ומעניקות לכם שקט נפשי. לקבלת פרטים נוספים על מערכות האש באמצעותן תצליחו לקבל היתר בנייה במהרה צרו קשר : 03-5033726.

קידום אתרים בחיפה קידום אתרים בחיפה
Call
Mail